Testler

WISC-R Çocuklar İçin Zeka Ölçeği
WISC-4 Çocuklar İçin Zeka Ölçeği
Rorschach Testi
Tematik Algı Testi
Hacettepe Kişilik Envanteri
Hamilton Depresyon Ölçeği
MMPI (Minnesota Kişilik Envanteri)
SCL-90-R
Denver II Gelişim Tarama Testi
Bender-Gestalt Testi
Gessel Gelişim Testi
Okula Hazır Oluş Değerlendirme Testi
KEDİ
Luissa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi
Frosting Gelişimsel-Görsel Algı
Koppitz İnsan Çizim Testi
Ankara Gelişim Envanteri
Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
Porteus Labirenti
Kent BİRdir
Addenbrook Kognitif Muayenesi (ACE-R)
Benton Görsel Bellek Testi
Beier Cümle Tamamlama Testi

Eğitimler

Psikolojik iyi oluş
Stresle başa çıkma ve öfke yönetimi
Zor davranışlarla baş etme
Özgüven geliştirme teknikleri
Etkili iletişim kurma becerileri
Problem çözme becerileri
Ergenlerle doğru iletişim yolları
Sınav kaygısını yönetme
Aile içi iletişim
Anne baba tutumları
Çocuklarda görülen davranış problemleri
Pozitif sınır koyma becerileri