Psikolog Sıla Bakaç ilk, orta ve lise eğitimini Ankara’da tamamlamış; lisans eğitimini Atılım Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümünde onur öğrencisi olarak bitirmiştir. Lisans eğitimi sırasında Psikiyatrist Göksel Bayam Muayenehanesi’nde staj yapmıştır. Mezun olduktan sonra çocuk ve ergen alanında danışan görmeye başlamış ve eğitimler almıştır. Bakaç, Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji bölümünde yüksek lisans eğitimini sürdürmektedir. Aktif olarak Derin Psikolojik Danışmanlık bünyesinde çocuk ve ergen psikoterapisi alanında çalışmaktadır.

SEMİNERLER VE SERTİFİKALAR

• Çocuk Testleri
• Oyun Terapisi
• MMPI Test Egitimi
• Çocuk ve Ergenlerde Klinik Görüşme
Teknikleri
• Resim Analizi ve Yorumlama
• Yetişkinlerde Klinik Görüşme Teknikleri
• Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi
• Evlilik ve Çift Terapi
• Cinsel Terapi
• Bilişsel Davranışçı Terapi
• Aile Danışmanlığı
• Duygulara Bakış-TOBB ETU
• Toplum ve Şizofreni Kongresi-Şizofreni
Dernekleri Federasyonu
• Zirve Psikoloji
•3.Bilişsel Davranışçı Terapiler Kongresi
• Türk Psikologlar Derneği ve Bilişsel Davranışçı Terapiler Derneği üyesidir.

ÇALIŞMA ALANLARI

• Çocuk ve ergen danışmanlığı hizmeti
vermektedir.
• Çocuklarda görülen psikolojik problemlerin
oyun terapisi ile iyileştirilmesini sağlamaktadır.
• Online bireysel danışmanlık vermektedir.
• Gönüllü olarak çocuk palyatif bakım
hizmetinde psikolojik destekte bulunmaktadır.
• Çocuk ve ergenlerde gelişim tarama ve zeka
ölçüm testleri uygulamaktadır.
• Kurumda çocuklara psikolojik destek vermek
amaçlı atölyeler düzenlemektedir.