RehaCom

1286053505458RehaCom

RehaCom geliştirmek istediğiniz farklı bilişsel süreçlere odaklanabilmenizi sağlayan bir yazılım paketidir.

RehaCom, kullanımı kolay yönetim yazılımı ve geniş kapsamlı egzersiz programlarından oluşmaktadır.

Egzersiz programları adaptif özelliğe sahiptir. Buna göre, öğrenme ilerledikçe görev zorluğu da buna göre zorlaşmaktadır. Dolayısıyla, katılımcı ne çok zor ve ne de çok kolay görevler ile karşılaşmamaktadır.

RehaCom

RehaCom Uygulama Alanları

Klinik Psikoloji
İnme sonrası bilişsel hasarlar, craniocerebral travma, merkezi sinir sistemi hastalıkları, beyin tümörü, demans veya ihmal
Geriatri
Bilişsel yeteneklerin onarımı / korunması
Gelişim Psikolojisi
Öğrenme bozuklukları, hiperaktivite
Spor Psikolojisi
Rekabetçi sporlarla uğraşan kişiler için; dikkat, konsantrasyon, tepki hızı vb özelliklerin geliştirilmesi
İş Psikololojisi
Yeniden eğitim, ileri meslek eğitimi ve işe tekrar giriş ile ilişkili konular
Sürücülük
Bir aracı güvenli olarak kullanabilmek için gerekli olan bilişssel yeteneklerin onarılması / iyileştirilmesi

RehaCom Uygulamaları

Rehacom Sisteminde 20 Uygulama (Yazılım) Bulunmaktadır.
Bilişsel bozuklukların oluşmasında en önemli nedenlerden biri de beyin hasarlarıdır. Ciddi bir kafa travması geçiren hastaların önemli bir kısmında görülen bu durum kişinin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir.

Bilişsel performans düzeyinin belirlenmesinin ana hedef olduğu teşhis prosedürlerinden farklı olarak rehabilitasyon programları beyin hasarıyla oluşan performans kaybını azaltmayı amaçlar. Tüm rehabilitasyon çalışmalarında olduğu gibi RehaCom’da da amaç kişiyi mümkün olduğunca travma öncesi durumuna veya bu mümkün değilse günlük hayatını tek başına devam ettirecek düzeye getirmektir.

RehaCom Sistemin Temel Özellikleri
– En verimli hasta, terapist, bilgisayar etkileşimini sağlanması
– Bireysel ihtiyaçlara cevap verilmesi
– Uygulamaların zorluk düzeyinin ayarlanması
– Performans ve gelişim durumu ile ilgili etkin geribildirim sağlanmasıdır.

Rehacom Uygulamalarının Etkin Olduğu Alanlar
– Dikkat
– Konsantrasyon ve Sebat
– Hafıza ve Öğrenme Yeteneği
– Akıl Yürütme
– Uzaysal Algı
– Tepkisel Davranışlar
– Görsel – Motor Koordinasyon
– Görsel – Yapısal Yetenekler
– Problem Çözme ve Strateji Geliştirme
– Görüş Alanı

RehaCom uygulamalarından en etkin verimin alınması için kişinin bilişsel özellikleri de inceleyen detaylı bir nöropsikolojik muayeneden geçirilmesi ve bu teşhise göre planlanmış genel tedavi planının oluşturulması gereklidir.

RehaCom uygulamaları travmaya bağlı beyin hasarı oluşan kişilerin trafik ortamına yeniden katılmalarını sağlamak amacıyla da kullanılabilir.
RehaCom Sisteminde 20 Uygulama ( Yazılım ) Bulunmaktadır.

Uygulamaların zorluk düzeyleri, terapistin hastanın performansını göz önünde bulundurarak önceden belirleyeceği kriterler dikkate alınarak, sistem program tarafından uygulama sırasında değiştirilir ve hastaya geri bildirim verilir. Kayıtlar bilgisayar ortamında tutulduğundan hastanın performansı geçmiş oturumları da istendiğinde incelenerek rahatça takip edilebilir.

RehaCom Dikkat Egzersizleri
AKRE : Akustik Tepki
Bu uygulamanın amacı akustik uyaranları birbirinden ayırt etme ve tepki verme yeteneğini geliştirmektir. Hasta günlük hayatta duyabileceği sesleri birinden ayırt etmeyi öğrenir.

REVE : Tepki Davranışı
Hastaya tepki vermesi istenen trafik ışıkları gösterilir. Hasta programda belirtilen ışıklara tepki verir. Hastanın tepki hızı ve kalitesi geliştirilir.

VIGI : Vigilans
Dikkati uzun süre yoğunlaştırma yeteneğinin geliştirildiği bu alıştırmada hastadan üretim hattından geçen ürünleri örnek ürünle karşılaştırması ve farklı özellikleri olan bir ürün gördüğünde tepki vermesi istenmektedir. Banttan geçen ürünlerin zorluk düzeyine bağlı olarak detay yoğunlukları farklı olabilir.

RAUM : Uzaysal İşlemler
Görsel ve uzay algılama bu uygulamada geliştirilmektedir. RAUM konum belirleme, açı belirleme, hacim ve boyut belirleme konularında görevler içermektedir.

VRO1 : İki Boyutlu İşlemler
Hastanın verilen bir dizi resim arasından “karşılaştırma resmi”nin tamamen aynısını bulması istenmektedir. Bu uygulamada resimler döndürülmüş şekilde sunulmaktadır.

RO3D : Uzaysal İşlemler 3D
Bu program uzaysal tahayyül edebilme yeteneği ve dikkatini eğitmekte kullanılmaktadır. Ekranda gösterilen üç boyutlu şekillerin örnek şekil ile karşılaştırılması istenmektedir. Ekrandaki tüm şekiller, üç-boyutlu olarak incelenebilmek üzere, serbestçe döndürülebilmektedir.

KONS : Görsel–Yapısal Yetenekler
Bu programda somut resim parçalarının birleştirilmesi üzerinde çalışılmaktadır. Hastanın gösterilen resmi tüm detaylarıyla ezberlemesi ve daha sonradan yap boz haline getirilmiş olan resmi tamamlaması gerekmektedir.

AUFM : Dikkat ve Konsantrasyon
Uygulama model/şekil karşılaştırma metoduna dayalıdır. Hastanın ekranda gördüğü bir resmin diğer resimler arasından tamamen aynısını bulması gerekmektedir.

GEAU : Bölünmüş Dikkat
Günlük hayatta olduğu gibi hastanın eş zamanlı oluşan farklı olayları değerlendirmesi yoluyla dikkat düzeyinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Hasta tren makinisti rolünü üstlenir ve kullandığı trenin hızını, uyarı işaretlerini, ve benzeri uyaranları takip eder ve gerekli tepkileri verir.

RehaCom Hafıza Egzersizleri

MEMO : Topolojik Hafıza
Bu programda topolojik hafıza geliştirilmektedir. Hastanın ekrandaki resimlerin yerlerini ezberlemesi ve resimler kapatıldıktan sonra istenen resmin yerini bulması istenmektedir. Soyut veya somut resimler kullanılmaktadır.

GESI : Fizyogonomik Hafıza
Bu programda insan yüzleri, meslekler, telefon numaralarının ezberlenmesi istenmektedir. Aynı kişinin farklı açılardan çekilmiş fotoğrafları da kullanılmaktadır. İstendiğinde resim seti hastanın yakınlarını içerecek şekilde oluşturulabilir. Sistemde 60 kişinin 4 yönden çekilmiş resimleri bulunmaktadır.

WORT : Kelime Hafızası
Bu programda kelime hatırlama yeteneği geliştirilmektedir. Öğrenme aşamasında hastaya bazı kelimeler gösterilmektedir. Uygulama aşamasında ise hastanın kayan yazı bandından geçen kelimeler arasından öğrenme aşamasında gördüğü kelimelere tepki vermesi gerekmektedir.

BILD : Şekil Hafızası
Bu program orta dönemlik sözel ve sözel olmayan hafıza kapasitesi geliştirmeyi hedeflemektedir. Hastanın somut nesneleri ezberlemesi gereklidir. Öğrenme aşamasından sonra içinde hastanın gördüğü nesnelerinde adlarının bulunduğu bir dizi kelime ekrandan geçmekte ve hastanın gördüğü resimlerin adlarını gördüğünde tepki vermesi istenmektedir.

VERB : Sözel Hafıza
Kısa dönemlik hafızayı ve hatırlama yeteneğini geliştirmek için hastalara kısa hikayeler gösterilir ve hikaye ile ilgili tüm detayları ezberlemeleri istenir. Uygulama içersinde hastanın hikaye ile ilgili sorulara cevap vermesi istenmektedir.
RehaCom Yürütücü İşlevler Egzersizleri

EINK : Alışveriş
Bu program günlük hayattaki gerçek bir süpermarkette alışveriş olayını canlandırmaktadır. Bir alışverişte olan alışveriş listesi, farklı reyonlardan ürünleri bulma ve para hesabı gibi çeşitli kavramlar programda da işlenmektedir.

PLAN : Bir Günü Planlama
Hastanın bir gün içinde yapması gerekli olan işleri, önem düzeyleri ve zaman sınırlamalarına bağlı kalarak etkin bir şekilde planlama yeteneği geliştirilmektedir. Plan temel ve karmaşık bilişsel yeteneklerin kullanılmasını gerektiren bir günlük hayat simülasyonudur.
RehaCom Yürütücü İşlevler Egzersizleri

LODE : Akıl Yürütme
Uygulama akıl yürütme yeteneğini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Hastanın bir diziyi inceleyerek bir kural çıkartması ve bu kurala göre dizinin sonuna gelecek şekli belirlemesi gerekmektedir.

RehaCom Görüş Alanı Egzersizleri

SAKA : Sakkadik Alıştırma
Görsel takip ve kısmi görsel fark etmeme (hemianopsia, hemiamblyopia, vb) sorunu yaşayan hastalar için geliştirilmiş bir programdır. Hastanın belli bir odaklanma noktasının sağında veya solunda göreceği şekillere ilgili düğmelere basarak tepki vermesi istenir.

EXPL : Keşif
Bu program görsel inceleme ile ilgili problemlerin çözümünde kullanılmaktadır. Hastaya karşılaştırma yapması gereken şekiller gösterilmektedir.
RehaCom Görsel-Motor Beceri Egzersizleri

WISO : Görsel-Motor Koordinasyon
Bu uygulamada görsel motor koordinasyon sorunu olan hastaların rehabilitasyonu hedeflenmektedir. Ekranda biri hasta tarafından kontrol edilen diğeri de uygulama tarafından kontrol edilen iki şekil bulunmaktadır. Hastanın uygulama tarafından hareket ettirilen şekli diğer şekille joystick kullanarak takip etmesi gerekmektedir.