CogniPlus

cogniplus için resimCogniPlus

“CogniPlus bilgisayar destekli bir zihin geliştirme programıdır.”

CogniPlus bilişsel yeteneklerin geliştirilmesinin eğitiminde verimliliği arttırmak için kullanılan bir sistemdir. Bu gelişmiş teknik ile oluşturulmuş yazılım paketi; modern psikoloji bakış açısıyla çalışan terapistlerin ve gerçek hayat durumlarını simule ederek eğitim ile ilerlemenin sonuçlarını gerçek hayata entegre etmeye yardımcı olan yöntemleri talep eden danışanlara sunulmakta olan bir çalışmadır.

CogniPlus, bilişsel işlevlerinizi çoklu medya kullanılarak mümkün olan en güncel bilgisayar teknolojisiyle eğitmenize yardımcı olan bir eğitim bataryasıdır.

CogniPlus Eğitim Programlarının Gerçekçi İçeriği
Eğitim gerçekçi senaryolar bağlamında yer alır. Bu senaryolar, belirli bir amaç için özel olarak uyarlanmış 3 boyutlu grafikler üreten bilgisayar programlarının yardımlarıyla yaratılmıştır.

CogniPlus’ın Kullanım Alanları
Önceki bilgisayar destekli bilişsel eğitim programlarının aksine, CogniPlus programları bütün yetenek alanlarında kullanılabilir. Bu durum beyin hasarlı hastaların rehabilite edilmesinde geleneksel uygulama alanlarının yanında tamamıyla yeni olanaklar sağlamaktadır. Örneğin, CogniPlus trafik suçlarından dolayı suçlu bulunan sürücülerin ilgili yeteneklerinin geliştirilmesinde, DEHB (Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu) olan çocukların dikkatinde ve aynı zamanda MCI (Hafif Bilişsel Bozukluk) hastalarının zihinsel uyarılmalarını yükseltmede kullanılabilir.

Zorluk Seviyesine Otomatik Adaptasyon

CogniPlus, danışanın yetenek seviyesini görülebilir bir şekilde tespit etmemizi ve otomatik olarak buna adapte olmasını sağlayan akıllı ve interaktif bir sistemdir.

Bu durum, herhangi bir başarılı eğitim programının karşılaştığı merkezi gerekliliklerden birini yerine getirir o da bu programı kullananların motive olmasıdır. Danışanlara, etkili ve ne çok kolay ne de çok zor bir program sunulmaktadır.

Eğitim Programları -> Dikkat Eğitimleri

Alert (Uyanıklık)

Yetenek / Boyut
ALERT eğitim programı dikkatin yoğunluğunu yükseltir ve devamlılığını sağlar. Bunu yaparken de dikkatin uyanıklık boyutunu eğitir.

Select (Seçici Dikkat)

Yetenek / Boyut
SELECT eğitim programı, ilintili uyarana hızlı şekilde tepki vermeyi ve ilintisiz uyarana tepkiyi bastırma yeteneği olan Seçici Dikkat’ i eğitir.

Focus (Odaklanmış Dikkat)

Yetenek / Boyut
FOCUS eğitim programı yüksek yoğunlukta dikkat dağıtan uyarıcıların bulunduğu durumlarda sadece ilgili uyarıcılara tepki verme yeteneği olan odaklanılmış dikkati eğitir.

DIVID (Bölünmüş Dikkat)

Yetenek / Boyut
DIVID eğitim programı değişik görevleri eşzamanlı olarak gerçekleştirmeyi sağlayan yetenek olan bölünmüş dikkati eğitmektedir.

NBACK (İşler/Çalışan Bellek)

Yetenek / Boyut
NBACK egzersiz programı, bilişsel süreçlerin gerektirdiği bilgilerin kısa bir süre akılda tutulmasını ve kullanılmasını sağlayan “işler bellek fonksiyonlarını” geliştirmektedir.

VISMO (Görsel-Motor Koordinasyon)

Yetenek / Boyut
VISMO; görsel-motor koordinasyonu- görsel uyarana tepki için el ve kol hareketlerinin koordinasyonu yeteneğinin – eğitilmesini sağlayan bir egzersiz programıdır.

SPACE (Görsel-Uzaysal Dikkat)

Yetenek / Boyut
SPACE eğitim programı Görsel-uzaysal dikkati geliştirir ve görme alanının kontr lezyonel tarafında dikkati uyaranlara yönlendirme yeteneğini geliştirir.