Ergenlikte Etkili İletişim

Metaphor showing communication between generations against white

Ergenlik dönemi oldukça karmaşık, çalkantılı ve kendine özgü bir takım özellikleri olan bir dönemdir. Bu dönemde vücut hatlarının belirginleşmesi, buyun uzaması, kilo artışı gibi hem fizyolojik hem de iniş çıkışlı duygulanımlar, asilik gibi psikolojik bir takım değişiklikler ortaya çıkmaktadır.

Ergenlik dönemi bir bireyin çocukluk döneminden çıkıp yetişkinliğe hazırlandığı dönemdir. Ergenlik döneminde birey bedensel, toplumsal ve bilişsel açıdan pek çok değişim geçirir ve sorun yasar. Yaşanan sorunların büyük bir kısmı ergenlik dönemiyle birlikte son bulur. Ancak bu dönemin rahat bir şekilde atlatılması yaşanan çocukluk dönemiyle de yakından ilişkilidir. Çocukluk döneminde ana babalarla kurulan ilişkinin niteliği, gelişimsel görevlerin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi, aile, dışı etmenler gibi etkenler ergenlik dönemini de etkilemektedir.

Ayrıca ana babalarla olan ilişkiler ve akran ilişkileri ergenlik döneminde önemli rol oynamaktadır. Ergenlik döneminde içinde yaşanılan aile ortamı ve ebeveyn – ergen ilişkisi bu dönemin rahat atlatılması, ergenin bağımsızlık ve bireyselliğini kazanabilmesi ve olumlu bir sosyalleşme gerçekleştirebilmesi açısından önemli faktörlerden birini oluşturmaktadır. Bu noktada ebeveynlerin benimsedikleri ana babalık tutumları çocukluk döneminde olduğu gibi ergenlik döneminde de önemini korumaktadır

Birçok anne baba için ergenleri anlamak çoğu şeyden zordur. Onlarla etkili iletişim kurabilmek için;

-Onlarla konuşurken dürüst ve içten olmaya özen gösterin.

-Kendilerini ifade etmeleri konusunda cesaretlendirin.

-Sürekli akıl verir şekilde konuşmaktan kaçının.

-Kendi gençliğinizle çocuğunuzu kıyaslamayın. Onun farklı zamanda yaşayan farklı bir birey olduğunu unutmayın.

-Onlarla arkadaş gibi konuşmaya çalışın.

-Çocuğunuzun yaşamına ve tercihlerine saygı duyun.

-Fikirlerini ciddiyetle dikkate alın.

-Aile sıcaklığı ve güven ortamı yaşatmaya çalışın.

-Size ihtiyaç duyduklarında yanlarında olduğunuzu hissettirin.

-Emir cümleleri kurmaktan sakının.

-Şimdiki zamanın şartlarına uygun değerlendirmeler yapın.

-Onlara davranışlarınızla örnek olmaya çalışın.

-Kendi sınırlarınızı ihlal etmelerine müsaade etmeden, mümkün olduğunca anlayış ve sabır göstermeye çalışın.

-Bu dönemde duygusal iniş-çıkışlar çok yaygındır, aşırı tepki göstermeyin.

-Yaşadıkları dönemin zorluklarını her zaman göz önünde bulundurmaya çalışın.

Uzm. Psk. Rabia Sultan Eroğlu

Derin Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri

Adresimiz: Hoşdere cad. 54/4 Ayrancı Çankaya ANKARA

Telefon: 0312 427 80 88

Yorum yaz