Uzman Psikolog Esra KOÇAK TAŞDEMİROĞLU

Esra Koçak Taşdemiroğlu ilk, orta ve lise eğitimini Ankara’da sürdürmüş; lisans eğitimini ise 2010 yılında Ufuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nde tamamlamıştır. Lisans eğitimi sırasında, Ankara Gazi Hastanesi Psikiyatri Kliniği’nde staj yapmış; ek olarak, Keçiören Çocuk Esirgeme kurumu, Seyranbağları Huzurevi ve Ankara Amatem stajlarında psikolojik desteğe ihtiyaç duyan bireylerle çalışma fırsatı bulmuştur. Mezuniyetinin ardından üç yıl süreyle, özel anaokullarında yönetici ve psikolog olarak görev yapmıştır.2016 yılında Ufuk üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gelişim Psikolojisi alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. Yüksek lisans bitirme projesinde “Üstün Yetenekli Öğrencilerin Bilişsel Becerileri”ni çalışmıştır. Bu deneyimlerinin ardından özel bir okulda uzman psikolog ve birim koordinatörü olarak çalışmaktadır.

Psikolojik danışmanlık merkezlerinde görev yapmış olan Esra Koçak Taşdemiroğlu “şema terapi” yönelimli psikoterapi yöntemini benimsemiştir.

Mezuniyetinin ardından aldığı terapi teknikleri ve test eğitimleri ile süreç içerisinde deneyimlerini birleştirmiştir. 2014 yılında İngiltere’de kariyer danışmanlığı ile ilgili Yorkshire Universities’de çalışmalara katılmıştır.2015-2017 yılları arasında Erasmus projesi kapsamında Litvanya ve İtalya’da “Coaching” eğitimlerini almıştır. Halen ikinci yüksek lisans programı olarak, Ankara Üniversitesi Disiplinlerarası Aile Danışmanlığı bölümünde eğitimini sürdürmektedir.

Çalışma hayatı süresince bir çok özel okul ve kurumlarda ailelere ve bireylerin ihtiyaçlarına yönelik seminerlerin düzenleme kurullarında görev almış ve sunumlar yapmıştır.

 

2016 yılından beri Ankara’da Derin Psikolojik Danışmanlık merkezinde çocuk, ergen ve yetişkinlere bireysel danışmanlık hizmeti vermektedir. Çocuklarda psikolojik gelişim takibi, erken çocukluk döneminde karşılaşılan sosyal-duygusal sorunlar, okula uyum, üstün çocukların okula uyum süreci ve okul çağı sorunları ile ilgili hizmet vermektedir. Bunun yanında ebeveyn danışmanlığı, boşanma öncesi-sonrası bireysel danışmanlık, depresyon, uyum bozukluğu, kaygı bozukluğu, Borderline kişilik bozukluğu ile ilgilenmektedir.