Uzman Psikolog Ayça ÜLKER ERDEM

Uzman Psikolog Ayça ÜLKER ERDEM

Ayça ÜLKER ERDEM; ilk, orta ve lise eğitimini İstanbul’da tamamlamış; lisans eğitimini ise, 2005-2009 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde sürdürmüştür. Lisans yıllarında; Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Erişkin Psikiyatrisi ve Dışkapı Eğitim Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği’ndeki stajlarına ek olarak Hollanda’da Riagh Rijnmond Kliniği’ne başvuran göçmen aileler ve çocukları ile çalışma fırsatı bulmuştur. Özel eğitim stajını TSK GÜLSAV Güvercinlik Özel Eğitim Merkezi’nde tamamlamıştır.

Mezuniyetinin ardından bir yıl süreyle, özel anaokullarında yönetici ve psikolog olarak görev yapmış, Batı Marmara Seli sonrasında APHB bünyesinde kadın ve çocuklarla psiko-sosyal çalışmalar yürütmüştür. 2011 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sağlanan bursla, Lancaster Üniversitesi (İngiltere) Gelişim Psikolojisi Bilim Dalı’nda, “Erken Çocuklukta Bağlanma Güvenliği, Sosyal Kavrayış ve Annenin Algıladığı Evlilik Uyumu” başlıklı tezi ile uzmanlığını alarak yurda dönmüş, çalışmalarına teorik ve uygulamalı düzeyde devam etmiştir. Ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmuş çeşitli akademik çalışma ve yayınları; ulusal ve uluslararası proje deneyimleri bulunmaktadır. Halen Hacettepe Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı’nda doktora eğitimini sürdürmektedir.

Çocuklarda psikolojik gelişim takibi, erken çocukluk döneminde karşılaşılan sosyal-duygusal sorunlar, okula uyum ve okul çağı sorunları ile ilgili hizmet vermektedir.  Çeşitli zeka, gelişim ve kişilik testlerini uygulama yetkisine sahiptir. Çocuk Merkezli Oyun Terapisi ve Çocuklar için Akılcı Duygusal Davranışçı Terapi uygulamakta; yetişkinlerle şema terapi ve grup psikoterapisi uygulamaları da yapmaktadır. Doktora çalışmaları kapsamında ebeveyn duygu koçluğu alanında eğitim almak üzere bir süre Melbourne Üniversitesi (Avustralya)’nde bulunmuştur. Bu bağlamda, ebeveyn çocuk etkileşiminin geliştirilmesi ve duygu koçluğu konusunda ebeveynlerle grup çalışmaları yürütmektedir. Halen Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü bünyesinde psikodrama süpervizyon eğitimine devam etmektedir.