Doğum Sonrası Dönem Ruhsal Sorunları

Resim1

Doğum sonu dönem, ebeveynlerin bebek bakımı vermesi, bebek için güvenli çevre oluşturması, bebekle iletişim kurması, yeni rolleri öğrenmesi, aile duyarlılığını geliştirmesi ve bebekle ilgili problemlerle baş etmesini gerektiren bir dönemdir. Bu dönem, aile için çok olumlu, doyum sağlayan, aile bağlarının güçlendiği bir dönem olarak yaşanabileceği gibi, kriz yaşanan bir dönem olarak da yaşanabilmektedir.

Anneler doğum sonu dönemde sıklıkla meme dolgunluğu, sezeryan veya hemoroide bağlı ağrı, konstipasyon, yorgunluk gibi fizyolojik sorunlar yaşamaktadırlar. Uzun bir eylemde çekilen ağrı ve güç gerektiren yorucu bir doğum sonrası, anneler yorgun düşer.

Annenin düşük benlik saygısı, destek sistemlerinin olmayışı, evlilik problemleri, doğumdan sonra devam eden yorgunluğu kendi ve bebeği için bakım yetersizliklerine neden olabilmektedir.

Hastaneden taburcu olmasıyla annenin, yaşadığı fizyolojik ve psikolojik değişikliklere uyum sağlaması, annelik rolü, bebeğini kabullenmesi ve kendine ve bebeğine bakabilmesi beklenmektedir. Anneler, bir taraftan kendi bakımlarıyla ve yaşadıkları problemlerle baş etmeye çalışırken, diğer yandan da bebeğin ihtiyaçlarını karşılamak için günlük aktivitelerini sürdürmek ve yeni duruma uyum sağlamak durumundadırlar.

Kadınlar erkeklere kıyasla iki misli daha fazla duygudurum bozuklukları yaşar ve çocuk doğurma yaşlarında bu hastalıkların insidansı tepe noktasına ulaşır. Doğum sonrası dönem, kadının psikiyatrik hastalıklara en fazla yakalanma riskinin yaşandığı dönemdir. Gebelik ve doğum sonrası dönemde annede gelişen aktif psikolojik bir rahatsızlık hem çocuğun gelişimini olumsuz etkilemekte hem de annede belirgin hastalıklara yol açmaktadır.

Doğum Sonrası Dönem Ruhsal Sorunları

I- Maternity Blues (Annelik Hüznü)

II- Postpartum (Doğum Sonrası) Depresyon

III- Postpartum (Doğum Sonrası) Psikoz

Resim2

Maternity Blues (Annelik Hüznü)

Annelerin % 50-80’inde görülmektedir.

2-4.günlerde ortaya çıkar.

Semptomları:

  1. Uyku Bozuklukları,
  2. Ağlama
  3. Endişe
  4. Yorgunluk
  5. Yoğunlaşma Problemleri
  6. Maternity Blues tedavisinde; anne ve aileye bu durumun normal olduğu belirtilerek; psikososyal destek gerektirdiği konusunda bilgi veren destekleyici psikoterapi uygulanır.
  7. Unutulmamalıdır ki, Maternity Blues gelişen olgularda Postpartum  depresyon ya da Psikozun varlığının göz ardı edilmemesi yönünden psikiyatrik açıdan izlenmelidir.

Resim6

II- Postpartum Depresyon

Tüm dünyada sık görülen önemli bir ruh sağlığı sorunu olan Depresyon, insanın işlevselliğini, yaratıcılığını, mutluluğunu ve doyumunu engelleyerek yaşam kalitesini düşürmekte ve işgücü kayıplarına yol açmaktadır.

Uluslararası çalışmalar, depresyonun büyük çoğunluğunun gebelik, doğum, lohusalık gibi doğurganlık süreçlerini içine alan 18- 44 yaş aralığındaki kadınlarda görüldüğünü belirtmektedir.

Resim7

III- Postpartum Depresyon Belirtileri

  • Doğum yapan kadınların % 10- 22
  • % 80’i ilk 6 hafta – 2 yıl

Semptomları:

Aşırı uyku/ Uykusuzluk,

Karamsarlık

İştah kaybı/ Artışı,

Çökkün Duygudurumu,

Enerjisizlik / Yorgunluk,

Endişe

İntihar düşüncesi

Unutkanlık

Hafif ya da orta şiddette postpartum depresyon, yardım arayışı desteklenmediğinde, uzun süre devam edip, sonunda hastaneye yatış gerekli olacak derecede ağırlaşabilir. Bu nedenle erken tanı çok önemlidir.

Postpartum Depresyon Tedavisi

Psikoterapi

Bireysel, evlilik, aile ve grup psikoterapileri başlıca anneliğe geçiş üzerine odaklanarak evlilik ilişkisi, sosyokültürel beklentiler ve sosyal destek ele alınmalıdır. Eşlerin tedavi planına katılmaları desteklenmelidir.

Postpartum depresyon tedavisinde, kişilerarası psikoterapi ile bilişsel-davranışçı terapi özellikle uygun olacağı düşünülmektedir.

Resim3

Postpartum Psikoz Tedavisi

Psikososyal açıdan desteklenmediği için ilaç tedavisi tüm belirtileri ortadan kaldıramamakta, arta kalan bilişsel, sosyal sorunları ve negatif belirtileri azaltamamaktadır. Postpartum Psikoz tedavisinde Psikoterapi alınmalıdır. Bu yüzden, Postpartum Psikoz tedavisi için merkezimizdeki uzmanlarımızdan Psikoterapi alabilirsiniz.

Psk. Ayşen Öğüt

 

 

Bir önceki yazımız olan Evliliklerin sağlıklı bir şekilde yürümesi için ailelerin nasıl bir tutum sergilemesi gerekir? başlıklı makalemizde evlilik ilişkiler, evlilik sorunları ve sağlıklı evlilik hakkında bilgiler verilmektedir.

Derin Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri

Adresimiz: Hoşdere cad. 54/4 Ayrancı Çankaya ANKARA

Telefon: 0312 427 80 88

Yorum yaz

Önceki yazıyı okuyun:
Özgül Öğrenme Güçlüğü Nedir?

Özgül öğrenme güçlüğü (ÖÖG), bireylerin okuma, yazma, dinleme, anlama, kendini ifade etme ya da matematik alanında yaşıtlarına ve zekâsına göre...

Kapat