Konuşma Bozuklukları için katagori arşivi

Özgül Öğrenme Güçlüğü Nedir?

Özgül öğrenme güçlüğü (ÖÖG), bireylerin okuma, yazma, dinleme, anlama, kendini ifade etme ya da matematik alanında yaşıtlarına ve zekâsına göre beklenilenin önemli ölçüde altında olmasıdır. Özgül Öğrenme Güçlüğünün birkaç tipi vardır: Disleksi: Okuma alanında güçlük Disgrafi: Yazı alanında güçlük Diskalkuli: Matematik alanında güçlük En sık görülen tipi […]

Devamını Okuyun

Çocuklarda Geçikmiş Konuşma

Gecikmiş Konuşma Çocuğun konuşması beklenilen düzeyden oldukça geri ya da beklenilen düzeyden çok yavaş ise o çocuğun konuşması gecikmiş konuşma olarak adlandırılır. Gecikmiş Konuşmaya Ne Yol Açar? Çocuğun konuşmasının gecikmesinde pek çok faktör yer alır. Bunlardan bazıları şunlardır; Bilişsel yetersizliği olan çocuklarda, Konuşma organlarında meydana gelen sorunları […]

Devamını Okuyun

Artikülasyon

Konuşma için çeşitli organların düzenli ve birbiri ardına belli bir işleyiş ile gerçekleştirdiği hareketler sonucu sesleri çıkarırız. Konuşma seslerini çıkarma işlemine söyleyiş (artikülasyon) denir. Dinleyici konuşma seslerini atlanmış, yer değiştirmiş, eklemeler ve çarpıtmalar yapılmış gibi algılıyorsa söyleyiş(artikülasyon) bozukluğundan bahsedilebilir. Artikülasyon Bozukluğuna Ne Yol Açar? Yapısal Nedenler; ağız […]

Devamını Okuyun

Kekemelik (Akıcı Konuşma Bozukluğu)

Kekemelik; konuşmadaki akıcılığın bozulması olarak adlandırılır. Konuşma esnasında bireyler ses, hece, sözcük tekrarları ve uzatmaları yaparlar. Konuşmaya başlamada sorun yaşarlar. Ayrıca, konuşmanın ritmi yoktur. Ya çok hızlı konuşmaya çalışırlar ya da ya da ritimde bozulmalar olduğu için tekrarlama sıkıntısı yaşarlar. Kısaca konuşmanın doğal akışında, istemsiz olarak gerçekleşen […]

Devamını Okuyun